ORGÁNY ZDRUŽENIA

mkj

Prezident:

prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc.

klo

VÝKONNÝ VÝBOR

srtn

prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc. – prezident

Ing. Miloš Blanárik – 1. viceprezident

Ing. Ján Jakubov – viceprezident

Ing. arch. Ľubomír Závodný – viceprezident