Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry a dizajnu