Výsledky súťaže

Dňa 24. 01. 2023 sa konalo finálne kolo pre výber najlepších bakalárskych prác v školskom roku 2022/2023 celoslovenskej súťaže o „Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia – Bakalár 2023“ v troch sekciách:

 • I. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba
 • II. sekcia – Pozemné stavby.
 • III. sekcia – Inžinierske konštrukcie a stavby

Do finálneho kola 17. ročníka Ceny združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia bolo prihlásených celkovo 30 prác, z toho 8 prác v sekcii Architektúra a urbanizmus – architektonická tvorba, 12 prác v sekcii Pozemné stavby, 8 prác v sekcii Inžinierske konštrukcie a stavby a 2 práce v sekcii Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Porota pracovala v zložení:

I. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba

 • Predseda: Ing. arch. Želmíra BLICHOVÁ, PhD.
 • Člen: Ing. arch. Marián PITKA
 • Člen: Ing. ach. Lukáš SEČKA, PhD.

II. sekcia – Pozemné stavby

 • Predseda: Ing. Stanislav KOČIŠ
 • Člen: Ing. Richard BALÁŽ, PhD.
 • Člen: Ing. Tomáš RENČKO, PhD.
 • Člen: Ing. František SOLÁR

III. sekcia – Inžinierske konštrukcie a stavby

 • Predseda: Ing. Martin KOZÁK
 • Člen: Ing. Viliam HRUBOVČÁK
 • Člen: Doc. Ing. Štefan KOLCUN, CSc.

IV. sekcia – Vodné stavby a vodné hospodárstvo

 • Predseda: Ing. Martin KOZÁK
 • Člen: Ing. Viliam HRUBOVČÁK
 • Člen: Doc. Ing. Štefan KOLCUN, CSc.

Hlavnými kritériami hodnotenia záverečných bakalárskych prác odbornými porotami bol tvorivý prístup študentov k riešenému problému, komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia, originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.

Výsledky hodnotenia prác odbornou porotou

I. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba

 • 1. miesto: Dom smútku, Bc. Jakub SUNEGA, STUBA, Fakulta architektúry a dizajnu
 • 2. miesto: Mestské kúpalisko v Leviciach, Bc. Matej GRMAN, STUBA, Stavebná fakulta
 • 3. miesto: V stromoradí, Bc. Katarína VYSOKÁ, TUKE, Fakulta umení

II. sekcia – Pozemné stavby

 • 1. miesto: Dom smútku, Bc. Samuel MORAVČÍK, STUBA, Fakulta architektúry a dizajnu
 • 2. miesto: Bytový dom, Bc. Alexander PÁLKOVÁCS, STUBA, Stavebná fakulta
 • 3. miesto: Materská škola v regióne Orava, Bc. Jozef PAĽA, STUBA, Stavebná fakulta
 • 3. miesto: Galéria, Bc. Richard TIRPÁK, TUKE, Stavebná fakulta

III. sekcia – Inžinierske konštrukcie a stavby

 • 1. miesto: Mostná prefabrikácia na Slovensku – vývoj, typy, porovnanie, Bc. Klaudia TUTKOVÁ, TUKE, Stavebná fakulta
 • 2. miesto: Monolitická železobetónová trámová lávka premosťujúca rieku, Bc. Veronika KOLLÁROVÁ, STUBA, Stavebná fakulta
 • 3. miesto: Experimentálne stanovovanie mechanických vlastností betónu vystužovaného neštandardnými materiálmi, Bc. Daniela ŠARUDYOVÁ, UNIZA, Stavebná fakulta

IV. sekcia IV – Vodné stavby a vodné hospodárstvo

 • 1. miesto: Stanovenie kriviek prietočnosti haťového uzáveru na fyzikálnom hydraulickom modely, Bc. Lucia PREFERTUSOVÁ, STUBA, Stavebná fakulta
 • 2. miesto: Analýza využitia krajiny a odtokových pomerov vybraného územia v GIS prostredí, Bc. Ema PAVLÍKOVÁ, STUBA, Stavebná fakulta

Galéria fotografií