Výsledky ocenenia

Dňa 26. 01. 2023 sa konalo finálne kolo pre výber najlepších bakalárskych prác v školskom roku 2021/2022 celoslovenskej súťaže o „Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia – Bakalár 2022“ v troch sekciách:

 • I. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba
 • II. sekcia – Pozemné stavby.
 • III. sekcia – Inžinierske konštrukcie a stavby

Do finálneho kola 16. ročníka Ceny združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia bolo prihlásených celkovo 18 prác, z toho 7 prác v sekcii Architektúra a urbanizmus – architektonická tvorba, 9 prác v sekcii Pozemné stavby a 2 bakalárske práce v sekcii Inžinierske konštrukcie a stavby.

Porota pracovala v zložení:

Ing. Roman Rosina, tajomník finálneho kola 16. ročníka Ceny ABF

I. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba

Porota pre túto sekciu sa skladá z tohtoročných laureátov CE ZA AR 2022 a to menovite:

 • predseda poroty: Ing. arch. Jana Benková
 • porota: Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. arch. Adam Lukačovič

II. sekcia – Pozemné stavby

Porota pre túto sekciu sa skladá z renomovaných projektantov z projekčného ateliéru Bouda Masár architekti a to menovite:

 • predseda poroty: Ing. Michal Borovička
 • porota: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Richard Čečetka

III. sekcia – Inžinierske konštrukcie a stavby

Z dôvodu toho, že do tejto sekcie boli prihlásené iba práce z okruhu vodohospodárstva, porota pre túto sekciu sa skladá z renomovaných projektantov:

 • predseda poroty: Ing. Peter Glaus
 • porota: Ing. Martin Švec

Hlavnými kritériami hodnotenia záverečných bakalárskych prác odbornými porotami bol tvorivý prístup študentov k riešenému problému, komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia, originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.

Výsledky hodnotenia prác odbornou porotou

I. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba

 • 1. miesto: Objekt OV Zóna DK Lúky, Lucia Višváderová, FAD STU
 • 1. miesto: Re-creatio, Sára Mária Seidlová, FAD STU

II. sekcia – Pozemné stavby

 • 1. miesto: Bytový dom, Šimon Petrík, SvF STU
 • 2. miesto: Bytový dom, Lukáš Bačkády, Svf STU

III. sekcia – Inžinierske konštrukcie a stavby

 • 2. miesto: Meranie hydraulických parametrov haťového uzáveru, Adela Rutzká, SvF STU